ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Παναγιώτης Μουστάκας

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος & Καρτών Διαρκείας
Τάσος Μωραίτης

    X